حمایت دفتر اقدام منطقه ای ایران از سند 2020" دهه علم و بشریت" کرسی یونسکو در خصوص ادراک جهانی برای پایداری
175
تغییرات جهانی حال حاضر و شرایط زندگی انسان به طور عمده نتیجه سیستم های اقتصادی بی ثبات و روش های زندگی جدید است که به طور فزاینده ای جوامع انسانی را با خطرات جدی مواجه می سازد. غلبه بر این خطرات، نیازمند تحولات پایدار سیستم های اقتصادی و اجتماعی، سبک زندگی و رفتار فردی است. علم پایداری که به عنوان یک فرآیند بین رشته ای از طریق مشارکت فعال ذینفعان و تصمیم گیران ایجاد شده است، می تواند با ایجاد درک بهتر از آمیختگی نظام های فرهنگی، اجتماعی و طبیعی بشریت و همبستگی درونی بین قلمروهای محلی و جهانی منجر به شکل گیری روش های عملی مناسبی برای تغییرات قابل توجه در سطوح محلی و جهانی شود و کمک شایانی به دستیابی به راهبردهای موثر برای اجرای برنامه 2030 نماید.

 چراکه راهکارهای چالش های جهانی باید با شرایط خاص محلی، فرهنگی، اجتماعی و طبیعی سازگار شوند. بنابراین، جدی گرفتن تجربیات و شرایط زندگی ذینفعان و ایجاد رویکرد مشارکتی خاص و هدفمند ضروری است و با ارتباط قوی بین علم و جامعه، به ویژه نسل جوان تر، بهترین شیوه های پایداری با سبک های زندگی آنها ادغام گردیده و توسعه می یابد.

   کرسی یونسکوUNESCO Chair Program  در خصوص اداراک جهانی برای پایداری، پروپوزالی تحت عنوان:

THE 2020s Science & Humanities Decade of Global Understanding (S&HDGU)""

" سند اهداف دهه علم و بشریت ادارک جهانی" را به یونسکو ارائه داده است.   هدف از ارائه این سند " ارتقاء شیوه های زندگی پایدار با استفاده از مدل هاي عملی منطبق با برنامه 2030  و اهداف توسعه پایدار"  می باشد . زیرا این نهاد بر این باور است که درک اینکه چگونه جوامع انسانی و رفتار فردی  میتوانند منجر به تغییرات بزرگی در سیستم جهان و پایداری جهانی شوند میتواند گام اول مدیریت چالشها از طریق انتشار علوم میان رشته ای  باشد. 

رویکرد این دهه بر سه اقدام استوار است تحقیق عملی، آموزش و اطلاع رسانی که از طریق دفاتر اقدام منطقه ایی در سراسر جهان از جمله ایران انجام میپذیرد.

·         تحقیق عملی Action research در قالب آزمایشگاه هایی زندگی و دنیای واقعی انجام می یابد. دانشمندان علوم انسانی، اجتماعی و طبیعی، و همچنین شهروندان و جنبش های اجتماعی با هدف درک بهتر از تاثیرات جهانی فعالیت های روزمره خود، در چارچوب مراکز اقدامات منطقه ای، به یکدیگر میپیوندند و بهترین نمونه های تلاش های عملی در راستای حل چالش های جهانی را توسعه میدهند.

 

·         آموزش و پرورش علوم انسانی و اجتماعی Education به نحوی که افراد به طور متوسط ​​در سراسر جهان از پایداری درک مشترک داشته و با یکدیگر هم ادبیات گردند. آگاهی افراد از تاثیرات زندگی روزمره شان مانند شیوه های تغذیه، مسکن، مسافرت، کار، ارتباط، ورزش، موسیقی، برای توسعه درک جهانی مشترک از زندگی خود و تاثیر آن بر ایجاد چالش های جهانی مفید خواهد بود.

 

·         اطلاعات،Information اطلاع رسانی مراکز اقدام منطقه ای، با همکاری شرکای آنها در بخش خصوصی می تواند به افزایش آگاهی عمومی  بیانجامد . استفاده از شبکه های اجتماعی، بازی های کامپیوتری، برنامه های تلویزیونی، رسانه های چاپی عکاسی، فیلمبرداری، پادکست همچنین همکاری با افراد مشهور، قهرمانان ورزشی، هنرمندان، هنرمندان و روزنامه نگاران علمی در رسانه های جهانی و به اشتراک گذاری مستقیم  تجربیات جهانی می تواند مثمر ثمر واقع شود.

از این رو با توجه به قطعنامه 37 C / 63 یونسکو و اعلام روز جهانی علوم یونسکو برای صلح و توسعه، 10 نوامبر، برگزاری کنفرانس جهانی علوم انسانی 2017  و به رسمیت شناختن ظرفیت علوم انسانی در کمک به جوامع معاصر برای برآورده ساختن چالش های حیاتی در دستیابی به دستور کار 2030، اکنون هیئت اجرایی و کنفرانس عمومی یونسکو یک قهرمان مهم برای کسب مجوز سازمان ملل برای اعلام دهه جهانی 2020 می باشد.

دفتر اقدام منطقه ای ایران حمایت خود را از این طرح اعلام نموده و تلاش مینماید تا با بهره گیری از نماینده ایران در یونسکو و سایر نهاد های مرتبط اقدامات مقتضی جهت پذیرش طرح در سازمان  ملل را به انجام رساند.

 

تصویر:

Prof. Benno Werlen (r.) from Friedrich Schiller University initiated the IYGU and Prof. Klaus Töpfer (l.), former German Environment Minister and keynote speaker in Jena