SDS Int'l Group به عنوان IRAN Regional Action Center of Global Understanding -UNESCO Chair Program از زهرا نعمتی OLY برای حضور در رویداد آزمایشی مسابقات المپیک و پارالمپیک – توکیو 2020 پشتیبانی نمود.
158
در ماه می 2018، رییس دفتر اقدامات منطقه ای ادراک جهانی (GU) در ایران، با تمجید، زهرا نعمتی OLY را به عنوان اولین سفیر اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) برگزید، و اکنون دفتر اقدام منطقه ای ادراک جهانی (برنامه کرسی یونسکو) از زهرا نعمتی OLY به عنوان سفیر UNSDGs در بازیهای المپیک و پارا المپیک 2020 توکیو حمایت نمود.

 

رویدادهای آزمایشی معمولا قبل از برگزاری مسابقات المپیک برای آماده سازی مسابقات برگزار میگردند و این رویداد توسط  فدراسیون­های بین المللی و فدراسیون­های ملی و همچنین کمیته برگزاری توکیو 2020 سازماندهی گردید.

به طور کلی، 56 رویداد آزمایشی تا می 2020 برگزار می شود - برخی در جریان رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی که در ژاپن در جریان بازی های 2020 اتفاق می افتد ، و 22 تا دیگر شامل برگزاری رویدادهای آزمایشی مسابقات المپیک و پارالمپیک اختصاصی که توسط توکیو 2020 سازماندهی شده است.

 

زهرا نعمتی که موفق به کسب دو مدال در بازی های پارالمپیک 2012 در لندن شد و اولین زن ایرانی است که  هم در بازی های المپیک و هم در بازی های پارالمپیک مدال طلا کسب نموده و برای  اولین بار در ایران سهمیه بازی های المپیک تابستانی 2016 و هم بازی های پارالمپیک تابستانی 2016 در ریودوژانیرو، برزیل را نیز بدست آورده است. وی اکنون قصد دارد  برای دومین بار سهمیه المپیک و پارا المپیک 2020 را بدست آورد.