تاریخچه ادراک جهانی  
جوامع و فرهنگ ها سبک زندگی و نحوه دگرگونی طبیعت پیرامون ما را تعیین می‌کنند. همچنین این عوامل هستند که درک ما را تغییرات و تحولات جهانی شکل می‌دهند. در نتیجه ما نیاز داریم درک کنیم که اقدامات روزمره و جاری ما در طول روز چه اهمیتی داشته و نیز چه تاثیری بر حل چالش های جهانی خواهد داشت.    
چالش های نهاد ادراک جهانی  
امروزه، نیاز مبرمی به درک فرآیند هایی که کره خاکی با آن مواجه است و اقدامات فرهنگی – اجتماعی بشر احساس می‌شود. در حال حاضر ضعف شناخت انسان ها از تاثیر جهانی اقدامات و فعالیت های آنها اثر بخشی اقدامات را کاهش می‌دهد. کاهش شکاف مابین دانش مردم و اقدمات تعریف شده جهت مواجهه با چالش های جهانی از جمله مواردی است که GUI امید به عملی کردن آن دارد.    
پیام کلیدی ادراک جهانی  
دنیای ما هم اکنون علاوه بر مواجهه با تغییرات اقلیمی، با تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زیادی نیز مواجه است. اقدامات بشر همان طور که سبب به وجود آمدن بسیاری از چالش های جهانی هستند، راه حل های موثری برای حل آنها نیز می باشند.    
اهداف نهاد ادراک جهانی  
GUI با هدف همزیستی پایدار مردم جهان با یکدیگر، به اقداماتی عمیق و عملی روی آورده است. تمرکز اصلی GUI بر توسعه استراتژی های مرتبط با تحقق اهداف منطقه ای و محلی با در نظر گرفتن تاثیر جهانی آنها خواهد بود. در همین راستا اقدامات IYGU بر سه رکن آموزش، اطلاع رسانی و تحقیق استوار خواهد بود.    
سازمان‌های همکار  
این نهاد توسط انجمن های جهان شمول و همکاران محلی حمایت می شود. ما با شبکه ی گسترده ای از سازمان هایی که با یکدیگر برای پیشبرد سال ادراک جهانی همکاری می کنند، تعامل داریم. برای این منظور، سال جهانی، بازیگران علمی را از تنوع وسیعی از چارچوب های انسانی، اجتماعی، علوم طبیعی و مهندسی گرد هم آورده است.