دفتر اقدام منطقه ایی ایران IRAN RAC  
با توجه به رویکرد جریان سازی پایین به بالایGUI ، این نهاد اقدام به تاسیس دفاتر اقدامات منطقه ای (Regional Action Center- RAC) در نقاط مختلف جهان می‌کند. این دفاتر به توجه به چهار فاکتور فرهنگ، جامعه، محیط زیست و اقتصاد منطقه خود، اقدام به آموزش، تحقیق و اطلاع رسانی به مردم در خصوص چالش های جهانی و تاثیر فعالیت های روزمره و متداول آنها بر این چالش ها می نمایند.    
گروه‌های هدف  
گروه های هدف IRAN RAC شامل بخش خصوصی و دولتی (Public-Private Sectors) و عموم اقشار جامعه (People) می‌شوند.    
استراتژی ارتباطات  
دفتر اقدامات منطقه ای ایران با تشکیل شبکه (MAGPI) و عضو گیری از مدیران ارشد و میانی ارکان این شبکه اقدام به آموزش و اطلاع رسانی به آنها می نماید یا از طریق به کار گیری کانال های ارتباطی گوناگونی نظیر وب سایت، خبر نامه الکترونیکی، شبکه های اجتماعی و ... اقدام به ترویج مفاهیم ادارک جهانی در میان مردم می‌نماید.    
دپارتمان زیست محیطی IRAN RAC  
محيط زيست شايد در نگاه اول يک موضوع کلي باشد و رسيدگي به آن مربوط به سازماني به نام سازمان محيط زيست ولي حقيقت چيز ديگري است.وقتي دقيق‌تر نگاه کنيم، مي‌بينيم که يک پديده ساده زيست محيطي چه‌قدر بر تمام عرصه‌ها تاثير مي‌گذارد.